Subsidies

Buitenlandse student in dienst nemen

Het kan zijn dat een werkgever een buitenlandse student in dienst neemt. Dit is goed mogelijk en natuurlijk niet verboden. Echter moet de student, die als werknemer binnen het bedrijf werkzaam is, dezelfde procedure ingaan als een niet student. Deze persoon moeten een werkvergunning aanvragen. Studenten uit landen aangesloten bij de Europese unie hoeven dit niet en hoeven ook de procedure niet in te gaan.

Voor werkgevers brengt het aannemen van buitenlandse studenten het een en ander met zich mee. Zo moet een werkgever rekening houden met zaken als cultuurverschillen, maar ook met restricties tussen het land van herkomst van de werknemer en Nederland.

Buitenlands personeel aannemen

Om bedrijven bij te staan in het aannemen van buitenlands personeel in de EU en EER, zijn er een aantal regelingen ontstaan voor subsidies. Hieronder zullen de regelingen voor subsidies worden toegelicht:

  • Voor Nederlandse bedrijven in het MKB is het mogelijk om financiële ondersteuning te ontvangen voor personen uit EU/EER landen. Deze ondersteuning dient als kostendekking gebruikt te worden voor de training of scholing van de nieuw aangenomen werknemer. Deze subsidie kan alleen toegekend worden als de werknemer tussen de 18 en 35 jaar is, het aangeboden contract minstens 0,5 fte omvat en voor 6 maanden is aangegaan. Daarnaast mag de medewerker niet werkzaam zijn in een ander EU/EER land, wordt het loon en de arbeidsomstandigheden gevormd kijkend naar de wettelijke regelgeving of het cao en moet binnen 3 weken na aanvang van het dienstverband de basisintroductie worden uitgevoerd.
  • Voor Nederlandse bedrijven in het algemeen is het mogelijk om gebruik te maken van een premiekorting voor werknemers die EU-uitkeringsgerechtigd zijn. Deze regeling geldt voor werknemers tussen de 18 en 27 jaar, werknemers van 56 jaar of ouder en arbeidsgehandicapte werknemers met een buitenlandse uitkering.

Door het Europese verdrag is het mogelijk om verschillende subsidies aan te vragen. Deze subsidies verschillen elk jaar en staan niet altijd volledig vast. Het kan zijn dat subsidies veranderen, verdwijnen en er bijkomen. Het verschilt per jaar welke subsidies aan te vragen zijn.