Kennisbank - Stage begeleiding

Het begeleiden van een stagiair(e) kan een hele klus zijn. Stagiaires kunnen veel tijd vragen, zeker in het begin van hun stage. Het is altijd goed om de vinger aan de pols te houden. Ervoor zorgen dat een stagiair(e) zich prettig voelt binnen het bedrijf is cruciaal voor het bedrijf, voor de stagiair(e) en voor de begeleider. Voor toekomstige medewerkers is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf. Deze medewerkers zitten hoogst waarschijnlijk ook tussen uw stagiaires en hun klasgenoten. Stagiaires praten gemakkelijk rond hoe ze hun stageplek vinden en op school is er vaak veel aandacht voor het bedrijf gezien door de ogen van een stagiair(e). Meer dan u te zien of te horen krijgt want om deze gesprekken met school zo objectief mogelijk te maken, wordt u als bedrijf en begeleider buiten schot gehouden.

Om stagiaires zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zijn een aantal zaken belangrijk om niet uit het oog te verliezen:

  • Heeft de stagiair(e) taken die passen bij de opleiding?
  • Heb ik voldoende zicht op de taken van de stagiair(e)?
  • Zijn er duidelijke doelen gesteld?
  • Heeft de stagiair(e) genoeg ruimte om te evalueren met de begeleider?
  • Krijgt de stagiair(e) feedback die passend is?