Doelen stellen

Stagiaires helpen door doelen te stellen

Doelen stellen helpt grip houden op de stage. Van tevoren duidelijk hebben welke opdrachten aan het eind van de stage af moeten zijn zorgt voor rust door de hele stage heen. Stagiaires kunnen hier hun planning op afstemmen en daardoor sneller leren voor hun studie maar ook over het bedrijf. Doelen worden vaak gesteld aan de hand van het WISH en SMART principe. WISH is een methode om te bekijken welke doelen er nodig zijn in vier gemakkelijke stappen. SMART is een methode om de benodigde doelen concreet te maken.

Verschillende methodes doelen stellen

Om te bekijken welke doelen nodig zijn is het makkelijk om te beginnen met de WISH-methode. Allereerst wordt daar gekeken naar de wensen van de stagiair(e) en van het bedrijf. Een wens van het bedrijf kan bijvoorbeeld zijn ‘een enquête houden over klant tevredenheid’. Een wens van de stagiair(e) kan zijn om ‘meer te leren over en met verschillende statistiek programma’s’ of een hele persoonlijke kan bijvoorbeeld ‘het krijgen van meer zelfvertrouwen’ zijn. 

Als de wens duidelijk is kan over gegaan worden naar het Inbeelden van de ideale situatie. Bij een concreet doel als ‘meer leren over en met verschillende statistiek programma’s’ is het duidelijk wat er moet gebeuren en hoe de eindsituatie eruitziet. Deze stap is vooral belangrijk voor de wat lastigere persoonlijkere doelen als ‘het krijgen van meer zelfvertrouwen’.

De derde stap in deze methode is om verder te kijken naar waar alle Struikelblokken liggen. Wat maakt het moeilijk deze doelen te bereiken? Wat is het lastigste dat de stagiair(e) tegen zal komen? Het kan bijvoorbeeld gaan om telefoonangst, niet ideeën durven te geven aan collega’s, geen vragen durven stellen. Waar liggen de grootste obstakels?

De vierde en laatste stap van de WISH-methode gaat over de Handelingsintenties. Het gaat hierbij om het concreet maken van de gestelde doelen. Dit kan met behulp van het SMART principe. Het SMART principe stelt dat een doel altijd Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden moet zijn. Zo kan een doel bijvoorbeeld zijn: 

“Aan het einde van deze week heb ik 30 prospect klanten opgebeld om deze meer te vertellen over ons bedrijf” 

Het is een specifieke actie wat gedaan moet worden namelijk het bellen van prospect klanten. Ook is het doel meetbaar en tijdsgebonden want eind van deze week tellen we of het er 30 waren. Als er niet te veel andere taken op het bord liggen bij de stagiair(e) dan is het realistisch om in een week 30 klanten te spreken en zal deze ook geaccepteerd worden. 

Doelen stellen kan een handige tool zijn om grip te houden op de stage en de leercurve van de stagiaires. Let wel, zonder op de doelen feedback te geven en deze niet later te evalueren heeft het geen nut.