Een eindgesprek voeren na een stage

Stagiaires en het bedrijf verder helpen door een eind gesprek

Een eindgesprek lijkt bij een stagiair(e) soms overbodig. Toch zou het jammer zijn om dit gesprek over te slaan omdat het op veel manieren nuttig kan zijn voor het bedrijf en voor de stagiair(e). Door een stagiair(e) op een prettige manier het bedrijf te laten verlaten is er een grote kans dat dit rond gesproken zal worden onder alle klasgenoten. Grote kans dat daar uw doelgroep zit voor nieuwe medewerkers. Een paar tips om het een eind gesprek zo goed mogelijk te voeren:

Maak het niet te lang en hou het niet te kort.

Een half uur is een prima tijd om een eind gesprek te houden. Zo voelt de stagiair(e) zich goed serieus genomen en zijn jullie niet door alle onderwerpen heen.

Acclimatiseren is de sleutel tot een fijn gesprek

Door eerst te praten over koetjes en kalfjes zal een stagiair(e) zich prettiger en meer op het gemak voelen waardoor de negatieve feedback over de stage ook naar boven zal komen.

Het beoordelingsformulier is een mooi punt om te starten

Het beoordelingsformulier dat de stagiair(e) vanuit school heeft mee gekregen zorgt vaak voor veel aanknopingspunten om over te praten. Waar kon het beter? Wat was super?

Stel open vragen

Open vragen zorgen voor de eerlijkste antwoorden. Door vragen te beginnen met Wat, Hoe, Welke, Waar of Wie geef je meer antwoorden mogelijk dan alleen ja of nee. Hiernaast biedt dit de mogelijkheid tot een bredere evaluatie. Relevante open vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Wat wist je van ons bedrijf voordat je hier kwam stagelopen? Hoe heb je je stage ervaren? Wie heeft je het meeste geleerd binnen ons bedrijf? Wat zou je anders doen of willen zien in een volgende stage?

Schrijf mee

Schrijf mee met de eind gesprekken van alle stagiaires. Dit heeft twee voordelen. Aan het eind is er een nieuw profiel wat toegevoegd kan worden aan de lijst met mogelijke nieuwe medewerkers. Daarnaast bieden meerdere evaluaties een goed beeld van hoe her bedrijf ervaren wordt door stagiaires en kunnen dus acties ondernomen worden om dit aan te passen of bij te stellen.

Geef een aardigheidje

Een leuk aardigheidje zorgt dat je op de meest positieve manier herinnerd wordt. Aan het eind is het fijn alles goed te kunnen afsluiten.