Evaluatiegesprekken voeren

Een evaluatiegesprek

Evaluatiegesprekken worden bij veel medewerkers in organisaties gehouden in de vorm van een functioneringsgesprek. Voor een functioneringsgesprek zijn in de meeste organisaties formulieren uitgewerkt die erbij worden gehouden om structuur te krijgen in een gesprek. Bij evaluaties voor stagiaires is dit vaak nog niet vastgelegd. En dat is jammer omdat een stage vaak veel sneller gaat dan gedacht en zonder evaluatiegesprekken het moeilijk is bij te houden wat de leer curve van een stagiair(e) nou eigenlijk is. Een mooie plek om te beginnen bij een evaluatiegesprek met stagiaires is op school. School heeft de criteria vastgesteld om de stage te kunnen halen. Dit is doormiddel van een eind beoordelingsformulier maar meestal ook door een tussen evaluatie. Deze formulieren zijn een goede start voor een gesprek met stagiaires. Door deze aan het begin van de stage al in handen te hebben kan er door de hele stage heen goed gelet worden op het doel dat voor ogen is.

Met de stagiaires evalueren

Voor stagiaires is een evaluatie moment belangrijk. Op deze manier krijgen ze feedback over de verrichte werkzaamheden. Voor de werkgever is het ook interessant om evaluatie momenten te pakken met de stagiaires. Zo blijven mogelijke problemen en frustraties niet tot het einde van een stage liggen waar dan niks meer aan gedaan kan worden en kunnen er tussen tijds doelen worden gesteld om verbeteringen in gang te zetten. Het moge duidelijk zijn: evalueren is belangrijk. Toch zouden wij willen adviseren om niet te zwaar te tillen aan de eerste evaluaties. Even tussen door pijlen hoe het gaat is een goed begin om een kort gesprek te starten. Let wel dat dit gebeurt op momenten dat anderen niet mee kunnen luisteren zodat iedereen alle ruimte heeft om te spreken.