De NVP Sollicitatiecode

De sollicitatie code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) in samenwerking met de Stichting van de Arbeid. Het doel van de code is om een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. Het is een code die aanpasbaar per bedrijf als daar aanleiding toe is. De NVP volgt bedrijven in het werving en selectie proces en geeft adviezen waar nodig.

De volledige uitgewerkte sollicitatie code is te vinden op de site van het NVP. Een verkorte samenvatting van de code is hieronder te vinden.

Samenvatting van de sollicitatiecode

Uitgangspunten


De uitgangspunten van de sollicitatie code zijn simpel. Iedere sollicitant moet een eerlijke kans krijgen. Dit betekent dat er gekozen moet worden op basis van geschiktheid. Daarnaast wordt alleen informatie gebruikt van de sollicitant die relevant is. Alle informatie die verkregen is van de sollicitant wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Een bedrijf kan natuurlijk ook zelf informatie vinden over sollicitanten bijvoorbeeld op internet. Als een organisatie zelf informatie vindt over een sollicitant moet hierbij de bron vermeld worden en moet deze informatie besproken worden met de sollicitant. Als laatste zegt de code dat wanneer er een klacht binnen komt bij het bedrijf wordt hier schriftelijk op gereageerd.

Werven


Voor het werven van nieuwe medewerkers is het belangrijk van tevoren een profiel te maken. In dit profiel worden in ieder geval de functie-eisen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidsomvang en standplaats benoemd. Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid maar niet op persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur, gedrag. Volgens de code moet in de vacature duidelijkheid zijn over de gehele sollicitatieprocedure. Dit zorgt ervoor dat er een vervaldatum moet zijn van de vacature, een uitleg over de testen die gevraagd worden en welke informatie verder nodig is van de sollicitant (diploma’s, ervaring etc.)

Selecteren


Het selectieproces wordt minder uitgebreid beschreven in de sollicitatie code. De belangrijkste punten zijn dat de sollicitanten zo spoedig mogelijk bericht krijgen op hun sollicitaties. Tenminste twee weken na de sluitingsdatum van de vacature. Daarnaast staat hier nogmaals duidelijk beschreven dat alle informatie van de sollicitanten zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard moeten worden. Inclusief de digitale assessments en de gegevens van de sollicitant vergaard tijdens het werving proces. Binnen het selectieproces is aandacht besteed aan het nader onderzoek dat gedaan kan worden. Zo kan er een psychologisch onderzoek of assessment gedaan worden of een medisch onderzoek. Deze onderzoeken moeten gedaan worden door een gecertificeerd psycholoog of arts.