Het selecteren van de perfecte kandidaat

Eerder is geschreven over het opbouwen van de vacature (XX Link opbouw van vacature). Hierin worden van tevoren een aantal vragen gesteld die de vacature opbouwen. Het antwoord op deze vragen kunnen helpen met het selecteren van de juiste kandidaat:
 

  • Wat gaat een kandidaat uiteindelijk bij u doen?
  • Wat kunt u daarvoor terug bieden?
  • Hoe ziet uw bedrijf eruit?
  • Wat wordt er verwacht van uw medewerkers?
  • Hoe zit de ideale kandidaat eruit?
  • Welke talenten en kennis heeft de ideale kandidaat?
  • Wat antwoorden uw eigen medewerkers op deze vragen?
  • Zoekt u een vergelijkbare kandidaat?


Door van tevoren vast te stellen wat gezocht wordt in een kandidaat is het selecteren van de geschikte kandidaat makkelijk geworden. Maak een slimme checklist waar in één overzicht makkelijk te zien is wie de beste kandidaat is voor de functie.

Na het selecteren


Als een kandidaat geselecteerd is, is het belangrijk snel duidelijkheid te scheppen voor alle kandidaten. De kandidaten die het niet geworden zijn vinden het fijn om snel te horen waar ze aan toe zijn. De kandidaten die toegevoegd worden aan de pool van medewerkers hebben ook veel aan duidelijkheid. Natuurlijk kan het hele proces bij de P&O afdeling in gang gezet worden met het opstellen van contracten en onderhandelen van salaris indien nodig.