Werven in het buitenland

Voorbereiding

Als u personeel wilt aannemen vanuit het buitenland voor uw bedrijf, komen hier verschillende aspecten bij kijken. Denk hier bijvoorbeeld aan het regelen van een huis voor uw nieuwe medewerker, eventuele cultuurverschillen en het schrijven van een goede vacaturetekst in verschillende talen.

Wat betreft de cultuurverschillen die eventueel ervaren kunnen worden is het handig om u eerst te verdiepen in de cultuur, de taal en de wet- en regelgeving van het land waar de nieuwe werknemers geworven gaan worden.

Bespreek ervaringen met andere bedrijven die wellicht werknemers hebben aangenomen vanuit het buitenland. Wat ging daar goed en waar zat verbetering in? Op welke manier hebben zij de werknemers geworven? Dit kan op verschillende wijze. Denk bijvoorbeeld aan social media, vacaturesites en kranten die in het buitenland gezien worden.

Het is handig om een ruime tijd aan te houden wat betreft de selectieprocedure. De nieuwe werknemer heeft even nodig om te verhuizen naar het nieuwe land waarin hij of zij komt te werken (acclimatisering). Dit zijn zaken die langer duren dan in het eigen land.

Als laatst is het goed om een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Voordat de nieuwe werknemer naar het land van het bedrijf vertrekt moet deze overeenkomst door beide partijen getekend zijn. Zo bent u verzekerd dat de werknemer daadwerkelijk gaat werken voor uw bedrijf.

 

Werving

Voor een geslaagd selectieproces is een duidelijke vacaturetekst nodig met daarnaast een goede functieomschrijving. Het is belangrijk om vertalingen aan te bieden voor de eventuele sollicitanten. Hierdoor kan er geen sprake zijn van enige onduidelijkheid. Let daarbij op dat er geen afkortingen worden gebruikt die alleen in Nederland gebruikt worden.

Maak helder wat het werken bij uw bedrijf zo aantrekkelijk maakt voor de sollicitant uit het buitenland. Dit gezien het voor de persoon in kwestie vaak een grote verandering met zich teweeg gaat brengen mocht hij of zij uiteindelijk worden aangenomen voor de functie bij het bedrijf. Beschrijf hierbij tevens wat het bedrijf kan vergoeden gekeken naar de kosten. Hierbij kan gedacht worden aan de verhuiskosten, huisvesting en de vertaling kosten van documenten en andere bestanden.

Bij het beschrijven van de opleidingseisen moet er rekening gehouden worden met het feit dat buitenlandse sollicitanten niet met het Nederlandse opleidingssysteem bekend zijn. Hiervoor is het handig om grondig onderzoek te doen naar het opleidingsniveau in het land van de sollicitant.

Een ander belangrijk punt is dat er aangegeven moet worden op wat voor manier het bedrijf contact op wilt nemen met de sollicitant. Aangezien het lastiger kan zijn wat betreft de contactlegging is het verstandig om dit in de vacaturetekst te vermelden.

 

Ondersteuning bij aankomst

 Als de nieuwe aangenomen werknemers uiteindelijk aangekomen zijn bij het land van het bedrijf is er sprake van een acclimatiseringproces. Dit proces heeft voor sommigen meer tijd nodig dan voor anderen. Het is belangrijk dat hier rekening gehouden mee moet worden. Als werkgever kan er voor de nodige ondersteuning nodig. De werkgever heeft meer kennis over het land en haar regels en wetten. Bij de ondersteuning kan gedacht worden aan huisvesting, ziektekostenverzekeringen, abonnementen, inschrijving bij de gemeente enzovoort.