Contracten

Als werkgever kunt u gebruik maken van verschillende contracten. Deze contracten dienen ervoor om de (toekomstige) werknemer te binden aan uw bedrijf en zo zekerheid te bieden voor beide partijen. Er bestaan echter wel verschillen in contracten.

Mogelijke contracten

Als werkgever is het mogelijk om een werknemer verschillende contracten aan te bieden:

Contract voor bepaalde tijd

Hierin wordt opgenomen dat de medewerker een bepaalde tijd voor de werkgever zal komen te werken. Hierbij is niet duidelijk of het contract verlengd zal worden of wordt voortgezet. Soms is de einddatum niet bekend, hierbij gaat het vaak om een project. In dat geval eindigt het contract wanneer het project is voltooid.

Contract voor onbepaalde tijd

Hierin wordt opgenomen dat de medewerker voor onbepaalde tijd werkzaam is voor de werkgever. Het contract loopt van rechtswege af wanneer de werknemer of werkgever het contract opzegt.

Bij het voortzetten van een contract voor bepaalde tijd is het belangrijk rekening te houden met de ketenconstructie. De ketenconstructie houdt voor de werkgever in dat:

Wanneer er drie contracten voor onbepaalde tijd worden aangegaan, is de werkgever verplicht om de werknemer, bij een voortzetting van het contract, een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Mits de periode tussen de contracten 6 maanden of minder dan 6 maanden omvat.

Wanneer er in 2 jaar tijd meerdere contracten voor bepaalde tijd zijn aangeboden aan de werknemer, is de werkgever genoodzaakt om, bij een voortzetting van het contract, een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Ook is het voor de werkgever belangrijk om te weten dat er afgeweken kan worden van het hierboven genoemde, mits er meer dan 6 maanden tussen zit bij het voortzetten van het contract. Als er meer dan 6 maanden tussen de contracten zit, is de ketenconstructie niet van toepassing meer en begint dit traject opnieuw.

Contract opstellen

Om een contract kloppend te maken, is een juiste opbouw ook belangrijk. Het contract moet de juiste en correcte informatie bevatten om het document valide te maken:

 • Naam en adresgegevens (werkgever & werknemer);
 • Plaats(en) waar werknemer werkzaamheden uitvoert;
 • De functie en werkzaamheden van de werknemer;
 • Datum indiensttreding werknemer;
 • Duur contract (bij tijdelijk contract);
 • Omvang arbeidsuren;
 • Omvang salaris en uitbetaling;
 • Lengte proeftijd (wanneer van toepassing);
 • Vakantietoeslag;
 • Vakantiedagen;
 • Duur opzegtermijn;
 • Pensioenregeling (wanneer van toepassing);
 • Concurrentiebeding (wanneer van toepassing);
 • Cao (wanneer van toepassing).

Wanneer een contract wordt samengesteld moeten de bovengenoemde onderdelen worden verwerkt in het document. Afwezigheid van verschillende onderdelen maken het document mindervalide.