Einde overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren en momenten eindigen, dit is afhankelijk van de vorm en omvang van de arbeidsovereenkomst. Het verschilt dan ook per overeenkomst welke regels er gelden bij het beëindigen van het contract.

Tijdens de proeftijd mogen zowel werkgever als werknemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Er geldt geen opzegtermijn tijdens een proefperiode. Een reden voor beëindiging is niet verplicht, maar mag wel worden gevraagd door werknemer.

Bij een tijdelijk contract is er een datum overeengekomen waarop de samenwerking zal eindigen. Dit is de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Hierbij geldt wel een opzegtermijn van een maand waarvoor uw werkgever moet aangeven of het contract verlengd wordt of niet.

U kunt met uw werkgever ook een vaststellingsovereenkomst opnemen in uw arbeidsovereenkomst. Hiermee kunnen de werkgever en werknemer bij wederzijds goedvinden uit elkaar gaan en de overeenkomst beëindigen. Er kan door de werknemer binnen 2 weken worden teruggekomen op de vaststellingsovereenkomst. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Wanneer de werknemer de overeenkomst wil beëindigen zal hij zich moeten houden aan een opzegtermijn. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Duur dienstverband Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
Vanaf 15 jaar 4 maanden

 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Het is afhankelijk van de reden voor ontslag of er een procedure via het UWV wordt gevolgd of via de kantonrechter. Er zijn uitzonderingen waarbij de situatie dusdanig is dat de werkgever u op staande voet mag ontslaan.