Proeftijd

Als u als werkgever een nieuwe medewerker in dienst neemt, dan krijgt deze medewerker een arbeidsovereenkomst. Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst is het mogelijk een proeftijd in de arbeidsovereenkomst op te nemen. In deze periode heeft u de mogelijkheid elkaar te leren kennen en erachter te komen over de medewerker geschikt is voor uw organisatie en andersom.
Binnen een proeftijd kan de overeenkomst per direct opgezegd worden en beëindigd worden. Dit is normaliter na een proeftijd niet meer mogelijk, dan zijn er vaak overeengekomen opzegtermijnen verbonden van bijvoorbeeld 1 maand. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd kan ten alle tijden, zonder dat er een opzegtermijn geldt,  dus ook als de werknemer ziek is.

Aan het opnemen van een proeftijd in de overeenkomst zijn een aantal wettelijke regels verbonden:
- Een proeftijd kan alleen opgenomen worden bij een overeenkomst vanaf 6 maanden en 1 dag;
- In principe mag alleen in de eerste arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer een proeftijd opgenomen worden. In het uitzonderlijke geval dat een tweede arbeidsovereenkomst voor een andere functie is met andere vaardigheden en verantwoordelijkheden dan mag er wel een nieuwe proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen;
- De proeftijd wordt onderling schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst;
- De proeftijd mag niet langer zijn dan één maand in het geval van een arbeidsovereenkomst die korter is dan 2 jaar of een arbeidsovereenkomst zonder einddatum;
- De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren in het geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een tijdelijke overeenkomst van 2 jaar of langer.