Stage wordt (bij)baan

Bij het aannemen van de stagiair voor de stageperiode van school werkt hij of zij onder fictieve dienstbetrekking. Dit begrip is toepasbaar op studenten die als eis van een opleiding hebben dat ze ervaring op moeten doen met het werken in het werkveld. Op basis van een overeenkomst tussen de stagiair, de school en het bedrijf krijgt de stagiair dan een stagevergoeding. Deze vergoeding is meestal gelijkwaardig aan het minimumjeugdloon of cao-loon. De stagiair is op dat moment net als andere werknemers in dienstbetrekking. 

Stel dat een stagiair goed werk heeft geleverd in zijn of haar stageperiode bij uw bedrijf. U als werkgever heeft het voordeel dat u weet wat de stagiair kan. Daarom hoeft een zoektocht naar een sollicitant veel minder tijd te kosten. Een optie kan dan zijn om deze stagiair aan te nemen als werknemer in het bedrijf. Er zijn echter een aantal belangrijke zaken waar dan op gelet moet worden. Zo is er dan sprake van een ''inhaaleffect''. Dan wordt het loon dat de oud-stagiair al in ontvangst had genomen meegerekend met het nieuwe loon. U als werkgever moet dan ook over de periode van de stage alles premies uitbetalen.