Subsidie

Als je als werkgever een stagiaire aanneemt dan is hier een subsidieregeling voor, deze subsidie heet "Subsidieregeling praktijkleren". Deze subsidie is alleen voor organisaties die een praktijkleerplaats aanbieden (de zogenoemde BBL stage).

Wanneer u als werkgever een student aanneemt die u begeleiding geeft dan komt u in aanmerking voor deze subsidie als de opleiding van de student gericht is op een volledig diploma. Tevens moet de opleiding van de student zijn opgenomen in het centraal register voor beroepsopleidingen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren moeten er minimaal 610 klokuren besteed zijn aan buitenschoolse praktijkwerkzaamheden én moeten er minimaal 200 uren aan begeleide uren vanuit de onderwijsinstelling worden aangeboden. Tevens is het belangrijk dat u als organisatie een erkenning hebt vanuit het SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Hoeveel subsidie u mogelijk kunt ontvangen is gebonden aan het aantal werkzame weken van de student onder begeleiding in het subsidiejaar.

Voor het maximale subsidiebedrag kunt u in aanmerking komen als de studente minimaal 40 weken in dienst is geweest bij uw organisatie onder begeleiding. In dit geval ontvangt u een subsidiebedrag van €2700,-.

De aanvraag voor de subsidie praktijkleren kunt u doen bij het RVO. Vaak is dit in de periode van juni tot en met september.