Vergoeding

Werkgevers kunnen verschillende vergoedingen ontvangen wanneer ze een werknemer aannemen die een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering heeft. Deze uitkeringen hebben voornamelijk betrekking op aanpassingen binnen het werk en de werkplek, waardoor het bedrijf het voor de werknemer mogelijk maakt om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Welke vergoedingen en voordelen kan een werkgever krijgen?

  • Ziektewetuitkering bij ziekte van de desbetreffende werknemer. Mits de werknemer minder dan 5 jaar een WIA-uitkering krijgt, is het mogelijk deze vergoeding te ontvangen;
  • Een vergoeding voor het aanpassen van de werkplek voor de werknemer;
  • Een mobiliteitsbonus voor een werknemer met een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering die tijdens het werken bij een werkgever weer gedeeltelijk of volledig aan het werk gaat. Deze mobiliteitsbonus is maximaal 3 jaar te gebruiken door de werkgever. Deze bonus is een vergoeding die toe te passen is op de Wajong-, WAO- of WIA-uitkering en op het werkgeversdeel van de WW-AWF en/of de UFO-premie.