Vakanties en bijzonder verlof

Verlof staat gelijk aan de vrije dagen die werknemers kunnen opnemen. Het opnemen van verlof kan verschillende redenen hebben, waarbij er rekening moet worden gehouden met wettelijk verlof en bijzonder verlof.

Wettelijk verlof

Wettelijk verlof is ingesteld door de overheid, hier kan iedereen gebruik van maken wanneer ze er voor in aanmerking komen. Binnen het wettelijk verlof vallen:

Kortdurend zorgverlof & langdurend zorgverlof:

Op te nemen wanneer werknemer iemand in zijn of haar directe kring heeft die zorg nodig heeft. Hierbij kan het gaan om een ouder, kind of bijvoorbeeld een partner. De omvang van het aantal uren zorgverlof per 12 maanden verschilt per werkgever. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt de werknemer minstens 70% van zijn of haar salaris. Wanneer het gaat om langdurend zorgverlof heeft de werknemer geen wettelijk recht op salaris. Echter kan de werkgever, wanneer overeengekomen met de werknemer, dit wel uitbetalen.

Kort verzuimverlof & calamiteitenverlof

Op te nemen wanneer er zich een bijzondere of onvoorziene omstandigheid voordoet. Het verlof duurt vaak een paar uur tot een aantal dagen. De werknemer heeft tijdens dit verlof recht op loondoorbetaling.

Ouderschapsverlof

Op te nemen door de werknemer voor vrije tijd met zijn of haar kind. De werknemer heeft recht op 26 keer de wekelijkse werkuren. De arbeidsovereenkomst veranderd niet bij dit verlof. De werknemer heeft tijdens dit verlof geen recht op loondoorbetaling. Echter kan de werkgever, wanneer overeengekomen met de werknemer, dit wel uitbetalen.

Kraamverlof

Op te nemen door de werknemer wanneer zijn of haar partner bevallen is. Hierbij speelt parttime of fulltime werken geen rol. De werknemer heeft tijdens dit verlof recht op loondoorbetaling.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Op te nemen door de werknemer wanneer de werknemer een adoptiekind of pleegkind in huis nemen. De werknemer heeft tijdens dit verlof geen recht op loondoorbetaling. Echter kan de werkgever, wanneer overeengekomen met de werknemer, dit wel uitbetalen. De werknemer kan hiervoor wel een uitkering aanvragen bij de overheid.

Zwangerschapsverlof & bevallingsverlof

Op te nemen door de werknemer in de periode van haar zwangerschap en bevalling. Het verlof duurt minstens 16 weken. Het is voor de werknemer mogelijk het bevallingsverlof te spreiden over een periode van 30 weken. De werknemer heef recht op een zwangerschapsuitkering, deze vraagt de werkgever betaalt deze ook uit aan de werknemer.

Bijzonder verlof

Naast wettelijk verlof bestaat er ook nog bijzonder verlof. Dit verlof is niet wettelijk vastgesteld, maar staat in het cao of de arbeidsovereenkomst. Dit verlof en de regelingen rondom dit verlof verschilt per werknemer. Voorbeelden van bijzonder verlof zijn verhuizing, een examen, tandartsbezoek, overlijden van een familielid en een bruiloft.